amorphous

photography by nisa ojalvo

performance art bergen, norway, 2015 (120 min)

(en)

Performance „amorphous“ starts with the narrative of to be born in existential state. After the birth, the person exposed by cultural codes and layers of values so she/he loses their individuality. Then the person will be a puzzle element of the system by the help of ideology state apparatus emerges like family, school, hospital, prison… In this performance, I investigated and tried to make visible: how power shapes the potential individual’s body. I interacted with audience, after I came out of a cocoon which was the object that I will be visualizing the state of a metaphoric birth with live painting. Audience was able to change the outlook of the performer with available clothes, make-up, paint and various objects that will be present during the performance. Meanwhile the personal choice of an audience was contradicting with the codes of a power, there I was questioning the cultural boundaries that relates itself to ideology state apparatus with in the form of performance.

(tr)

Bu çalışma varoluşsal bir düzlemde doğum anı ile başlar. Doğumdan itibaren kültürel kodlarla şekillenen insan aslında toplumun değerler sistemi içerisinde kendi olmaktan çıkar. Sistemin şekillendirdiği her birey sistem için bir yap boz parçası haline gelmektedir. İktidarın ideolojik aygıtları aile, okul, hastane ya da hapishanelerde bireyi şekillendiren unsurları bireye aktarmada aracı bu kurumları kullanır. Bu performansın amacı da bireyin yararlılıklar sistemine geçişinde iktidarın bireyin bedenini nasıl şekillendirdiğini görünür kılmaktır. Performans izleyici ile interaktif bir şekilde planlanmıştır. Sanatçı doğum anını resmettiği kozanın içerisinden çıktıktan sonra izleyiciler performansa dahil olabilecek, performans alanının dışarısında bulunan kıyafet, makyaj malzemesi, boya ve çeşitli objeler ile sanatçının bedenini bir performans alanı şeklinde kullanabileceklerdir. Bu sayede kültürün şekillendirdiği birey, iktidar ve içimizdeki devlet düşünceleri katılımcılar ile birlikte sorgulamaya açılabilecektir.